Telefon   +48 51 247 83 38

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jak często wykonywać przegląd wentylacji?

Wentylacja jest obowiązkową i bez wątpienia najważniejszą instalacją w każdym budynku. Jej zadaniem jest dostarczanie tlenu do pomieszczeń oraz odprowadzanie z nich zanieczyszczeń. Ze względu na swoje istotne funkcje, instalacja wentylacyjna podlega obowiązkowym kontrolom. W tym artykule wyjaśnimy, dlaczego powinno się dbać o regularne czyszczenie komina i jak często trzeba wykonywać przeglądy omawianej instalacji.

 

Rodzaje wentylacji

Instalacja wentylacyjna jest odpowiedzialna za prawidłową cyrkulację powietrza w budynku, a tym samy komfort oddechowy jego mieszkańców. Wyróżniamy dwa główne rodzaje wentylacji:

  •     grawitacyjną, która jest podstawowym rodzajem instalacji, o prostym schemacie działania. Jest ona obowiązkowym systemem wymiany powietrza w każdym budynku.
  •     mechaniczną, której działanie wymuszają wentylatory, napędzane energią elektryczną. Wentylacja mechaniczna dzieli się jeszcze na: wywiewną i nawiewno-wywiewną, czyli rekuperację.

Dlaczego przeglądy instalacji wentylacyjnej są ważne?

Używanie niesprawnej wentylacji może przyczynić się do pogłębiania problemu, a tym samym do wystąpienia licznych zagrożeń zdrowia i życia mieszkańców, takich jak: choroby układu oddechowego wywołane obecnością zanieczyszczeń w powietrzu czy pożar w budynku. Należy także pamiętać, że nieprawidłowo działająca wentylacja wpływa negatywnie na wydajność systemu grzewczego, za sprawą zbyt dużej wilgotności powietrza.

Kto może wykonywać przeglądy wentylacji?

Każdy przegląd wentylacji musi być potwierdzony odpowiednim dokumentem o przeprowadzeniu kontroli, który, aby był ważny, musi być sporządzony przez upoważnioną do jego przeprowadzenia osobę. Do wykonywania przeglądów instalacji wentylacyjnej są uprawnione wyłącznie osoby, które uzyskały tytuł mistrza rzemiosła kominiarstwa (kominiarze) oraz te, które uzyskały uprawnienia budowlane do zajmowania się kominami i przewodami kominowymi.

Kiedy należy przeprowadzać przeglądy wentylacji?

Przepisom prawa budowlanego podlega instalacja grawitacyjna, którego szczegóły można znaleźć w artykule 62. W budownictwie o charakterze mieszkalnym i użytkowym wentylację trzeba kontrolować co najmniej raz do roku. Najlepszą porą na przeprowadzenie przeglądu wentylacji jest wczesna jesień. Podczas okresowej kontroli sprawdza się: stan techniczny instalacji i urządzeń; instalację gazową, a także działanie przewodów kominowych, w tym: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Budynki, których powierzchnia zabudowy przekracza 2000 m2 lub w których wielkość dachu jest większa niż 1000m2, muszą być kontrolowane co najmniej dwa razy do roku w terminach: do 31 maja i do 30 listopada.

Nie oznacza to jednak, że wentylacji mechanicznej nie trzeba kontrolować. Każde urządzenie mechaniczne posiada konkretne wytyczne i zalecenia, dotyczące jego eksploatacji oraz rekomendowanej kontroli, których należy przestrzegać. Jeśli producent nie zaleci inaczej, przeglądy instalacji mechanicznej również należy wykonywać raz do roku.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do działania każdego rodzaju instalacji wentylacji, należy niezwłocznie wezwać osobę uprawnioną do sprawdzenia jej stanu.

 

Profesjonalna obługa